Godišnji planovi

Ovdje možete preuzeti vjeronaučni program za BiH – HNOS – osnovne škole

BiH – HNOS – osnovne škole

Okvirni Godišnji plan – Kurikulum imate već na stranici i ovaj Godišnji plan rada sačinjen je prema tom NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU NA HRVATSKOM JEZIKU ZA DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE U BOSNI I HERCEGOVINI  čiji sadržaj je i na službenim stranicama Ministarstva.

Navedene nastavne jedinice, obavezno je obraditi, no  potrebno ih je sadržajno prilagoditi strukturi nastavnog sata i situaciji u kojoj se nastava odvija.

GPP_1.razred_2020._2021.
GPP_2.razred_2020._2021.
GPP_3.razred_2020._2021.
GPP_4.razred_2020._2021.
GPP_5.razred_2020._2021.
GPP_6.razred_2020._2021.
GPP_7.razred_2020._2021.
GPP_8.razred_2020._2021.
GPP_9.razred_2020._2021.