ZAHVALNOST ZA VINKA KARDINALA PULJIĆA

 

Imati zahvalno srce je Božji dar. Na tome daru zahvaljujemo Bogu jer to ne ovisi o materijalnim stvarima, nego o stanju duše i srca. Reći hvala onome tko je to zaslužio je nužnost, a time raste i naše sudjelovanje u dobročinstvu koje je druga osoba učinila. Stoga želimo zahvaliti Vinku kardinalu Puljiću za sve dobro koje je činio za vrijeme kardinalskoga poslanja. Kao da se pjesma Isusu Kristu  „Spasitelju, dobri Isukrste, ti si dobar pastir puka svog. Ti nad njime lebdiš, bdiješ paziš, da ga ništa ne zadesi zlog.“ prelila na Njegovoga slugu, kardinala Vinka koji je svoj mandat, vjerno i s pouzdanjem u Boga, obnašao od 1991. godine. Kao nadbiskup vrhbosanski, sarajevski nije imao laku ulogu u vremenu rata koji je uslijedio tih 90-tih godina. Uvijek je bio mirotvorac. Njegov glas se probijao prostorom tišine jer je bio odvjetnik ljubavi. I u buci i nemiru, znao je snagom proživljene Božje Riječi donijeti mir i nadu u bolje sutra. Aktivno je radio na miru i pomirenju naroda u svojemu okruženju. Znao je reći istinu baš kako je Isus govorio. A ta istina je oslobađala-i prijatelje i neprijatelje. Ljubio je čovjeka, a ljudskost je dimenzija koju je izrazito cijenio. Bio mu je važan svaki čovjek. Dostupan je bio ljudima na svakome koraku. Bio je pravi duhovni roditelj. U njegovoj osobnosti zrcalila se slika i oca i majke. Baš sve to je bio nama vjeroučiteljima. Kada sam padao ili gubio motivaciju, njegove poticajne riječi su nalazile put do moga srca. Zahvaljujem Bogu što sam imao prigodu biti radnikom na Božjoj njivi u vrijeme Vinka kardinala Puljića. Novome mjesnome ordinariju nadbiskupu Tomi Vukšiću želimo puno strpljivosti i mudrosti u ovim teškim vremenima, a kardinalu u miru želimo nemirno srce koje se jedino u Gospodinu može umiriti. HVALA  VAM ZA SVE!

Obitelj Nedić