32. Nedjelja kroz godinu

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj:

»Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!«

Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: »Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.«

Riječ Gospodnja.

Liturgija riječi današnje nedjelja poziva nas na promišljanje o tome koliko vjerujemo Gospodinu i koliko smo sposobni osloniti se na njega u različitim životnim situacijama. Sasvim je razumljivo da smo zauzeti svakodnevnim brigama i rješavanjem egzistencijalnih pitanja, no u tim se zauzetostima počesto postavljamo kao da sve ovisi o nama i stavljamo odnos s Bogom na čekanje. A to čekanje nerijetko potraje i oveći dio našeg života. Udovice iz današnjih čitanja riskirale su, uložile sve što su imale i prepustile se Providnosti. Takvo povjerenje ne može biti uzaludno. Odvažimo se nasljedovati njihov primjer.

Gabrijela Miličević Mikić