Budite milosrdni kao što je milosrdan Otac vaš.

Lk 6,27-38

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Vama koji slušate velim: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje. Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj. I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.

Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine.

Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.

Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostivi prema nezahvalnicima i prema opakima.

Budite milosrdni kao stoje Otac vaš milosrdan.

Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«

Riječ Gospodnja.

 

Isusova poruka ljubavi prema neprijateljima je revolucionarna za cijelu povijest čovječanstva. Ona nadilazi ljudsku logiku i shvaćanje, jer se temelji na nebeskoj logici. Isus nas danas poziva na sveobuhvatnu transformaciju ljudske naravi. Jedino božanskim očima, svakog čovjeka možemo istinski prihvatiti i ljubiti. Donašanja poruka je poziv na totalnu kapitulaciju zla u svijetu. Isus nam velikodušno daje „formulu“ za kraljevstvo Božje.

No, treba iza sebe ostaviti sve zemaljsko i raspadljivo kako bi slijedili Njegov poziv. Treba poredati u svom životu prioritete, staviti Boga na prvo mjesto bez obzira na sve. Treba ostati ne navezan u svijetu punom privlačnih iskušenja. To čovjeku samom je nemoguće, nemoguće bez Božje pomoći. Stoga, uzdajmo se i tražimo Njegovu mudrost u svom životu.

Dražen F.