Advent može početi

 

U jednoj lijepoj školi pod nazivom “Petar Petrović Njegoš” jedan učenik i jedna učenica pohađaju nastavu vjeronauka.

Za vjeroučitelja mali broj vjeroučenika može biti veliki izazov, ali za male duše to je sigurno Božji blagoslov.

S ljubavlju i radošću i ove godine se pripremamo za Isusov rođendan i radosno kažemo

“Advent može početi!”

Jedna vjeroučiteljica i dva vjeroučenika šalju vam obilje ljubavi i Božjeg blagoslova ♥️