Sretan ti rođendan Crkvo!

I meni je danas rođendan. I ja sam Crkva pa slavim što sam dijelom njenih udova, kako kaže sveti Pavao. Crkva, kojoj je „Krist glava, Duh Božji snaga, Marija Mati, a Nebo dom“ Božja je tvorevina i ljudska tekovina. Zahvalan sam roditeljima i kumovima što su me sakramentom krštenja ucijepili u nepresušno vrelo života koji se obnavlja. Raduje me spoznaja da nikada nismo dovršeni u izgrađivanju našega unutarnjeg čovjeka.

Kad sam bio dijete, razmišljao sam kao dijete. Mladost je nosila svoju ljepotu i zanos. Što sam više odrastao shvaćao sam i doživljavao kako i bezbrižnostima dođe kraj. U rukama, punog vremenitog bremena, nađe se uvijek prostora, vremena i volje za širenje tih istih ruku Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetomu.  I sve mogu u Onome koji me jača.

Mogu vidjeti i prepoznati svijet koji je sklon grijehu. Mogu u svome srcu i životu prepoznati slabosti koje me narušavaju i urušavaju. Mogu vidjeti ljepotu otkupiteljske žrtve raspetoga Isusa Krista i ljubav Boga Oca koji ga je poslao da spasi zemljanoga čovjeka.Došao je da spasi mene.Stvoreni smo za Nebo. I to Nebo živi u nama po Duhu Svetomu kojega na Pedesetnicu Bog šalje na apostole, a time i na sve ljude. Bez Duha Svetoga sam ništa. Bog moj i sve moje u meni.  „Primit ćete snagu. Duh Sveti sići će na vas. I bit ćete svjedoci sve do na kraj svijeta.“ I primamo.

Snaga Duha Svetoga čini me novim čovjekom. Po Duhu Svetomu mogu govoriti i živjeti istinu. Po Njemu mogu biti čovječan. Po Njemu mogu biti stvorenje na sliku Božju stvoreno. Po Duhu Svetome mogu živjeti mir koji leži na mome srcu. Po Duhu Svetome mogu susretati čovjeka patnika i biti mu suputnikom. Po Duhu Svetomu mogu prepoznati obmane zloga. Po Duhu Svetomu mogu ljubiti Boga i brata čovjeka. Po Duhu Svetomu mogu otvarati srce i biti zahvalan za dar života. Po Duhu Svetomu mogu živjeti sakramentalnim životom i crpsti vodu s Izvora života. Po Duhu Svetomu mogu opraštati i prihvaćati sve ono što me unesrećuje. Po Duhu Svetomu mogu biti opečaćen snagom koja me vodi i usmjerava Božjem djelovanju u ovozemaljskome životu. Po Duhu Svetome mogu moliti, vjerovati i biti svjedokom Radosne vijesti da Isus je živ, da Njegova Riječ odzvanja svud i puni dušu ljubavlju. Po Duhu Svetomu mogu slaviti Boga za sve što je učinio za mene, za ljudski rod. Po Duhu Svetomu mogu prihvatiti da smrt nije kraj, nego početak Božjega života. Po Duhu Svetomu mogu imati sve Njegove darove: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji kao i sve druge darove kao što su ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, vjernost, blagost, uzdržljivost kao i mnoštvo drugih koje nam donosi i tumači Duh Sveti.Po daru vjere mogu živjeti i umirati sebi i svijetu, a rađati se za novi život u Kristu. Hvala ti Bože na Duhu Svetomu i kako je govorio fra Zvjezdan Linić na osobitom daru euharistije, daru Božje riječi, daru prisutnosti blažene Djevice Marije u Crkvi kao i daru čudesnog znaka jedinstva što ga katolici vide u Svetom Ocu kao nasljedniku svetoga Petra. O DOĐI STVORČE DUŠE SVET!

OBITELJ NEDIĆ