Dani kruha 2021.

Najvažnija hrana ljudskoga života je kruh. Otkada je svijeta i vijeka znamo za njegovo postojanje. Sve kulture i civilizacije poznaju njegovu izradu na način koji je dostupan određenom podneblju. Umijeće njegove izrade čovjeka razlikuje od drugih organizama na planeti Zemlji. Zato kruh ima posebno mjesto u prehrani. Puno truda i rada je satkano u njegovo nastajanje. Kruh je zato dragocjen. Od mnoštva malenih zrna žitarica, preko finoga brašna i bistre vode do soli koja obogaćuje okus te kvasca koji podiže tijesto, mijesimo ga i pečemo. I taj miomirisni, cjeloviti dar stavljamo na svoj stol. Zar ne možemo vidjeti njegovu ljepotu i vrijednost svaki dan, nego ga bacamo i gazimo? Ako ne znamo cijeniti ono što nas hrani, kako ćemo imati osjećaja za išta drugo?! Ljepota se krije u malim stvarima. Mali koraci nas određuju i usmjeravaju naš život i to- hoćemo li putem dobra ili putem koji nije dobar. Kruh nas mnogo toga poučava. Umire svaka požrtvovna sjemenka da bi mi živjeli. Kruh je ponizan i nenametljiv. Uvijek spremno čeka da ga uzmemo. Nema u njemu nikakvih trikova. Prirodan je i nužan za zdravlje čovjeka. Zato se Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek rođen od Marije Djevice, ljudima ostavio u prilikama euharistijskoga kruha. Taj posvećeni Kruh je most Neba i Zemlje. On je poziv za vječni život. Zato, neka naši koraci budu usmjereni k pravim vrijednostima u kojima i po kojima ćemo cijeniti i mrvice sa stola. Budimo ljudi zahvalnoga srca koje umije dijeliti i primati kruh svagdanji.  Amen!

OBITELJ NEDIĆ