Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

27. NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše:

»Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«

U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.«

Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Riječ Gospodnja.

Ponajkrhkija zajednica našega vremena jest brak, a posljedično i obitelj. Različiti su uzroci koji su doveli do toga, no, brak je, pokazuju nam i današnja svetopisamska čitanja, i u prošlosti bio ugrožen. Farizeji, po tko zna koji put, pokušavaju Isusa uvući u zamku, ovaj put pitajući ga za mišljenje o rastavi ženidbe. A Isus se vraća na početke stvaranja i na izvorni Božji naum s čovjekom. Savez ljubavi uobličen u bračnom zajedništvu puno je više od zakona i propisa, od svođenja na pitanje smije li se nešto ili ne smije. Isus ukazuje na ono jedino bitno, na srž čovjekovog postojanja i svih odnosa koje u životu stvara i održava, a bračnog ponajprije – ljubav. I jasno ukazuje na podrijetlo narušavanja izvornog Božjeg plana o bračnoj zajednici, a to je okorjelo srce. Ženidba je savez ljubavi, zajednica cijeloga života, životni projekt u koji treba ulagati i koji je obilno praćen sakramentalnim blagoslovom. Čini se da kršćani današnjice zaboravljaju ili ne razumiju svetost bračnog veza, doživljavajući ga često kao ugovor, koji traje dok ugovorne strane imaju koristi od njega ili kao projekt u kojemu nakon što iscrpe svoje snage nemaju što više tražiti. A ženidba je sakrament, vidljivi znak nevidljive Božje milosti, koja traži našu suradnju da bi se izlila i djelovala. Molimo Gospodina da izliječi okorjela srca i bude životni oslonac svima koji ga nasljeduju ili žele nasljedovati hodeći putem bračnog zajedništva.