Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

XXXI. tjedan kroz godinu

Mk 12, 28b-34

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:

Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju? «

Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! »Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih. «

Nato će mu pismoznanac: »Dobro učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve. « Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega! « I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

Riječ Gospodnja.

Propisi i zapovijedi nikako ne bi smjeli biti isključivi model kršćanskog načina života. Kršćanstvo je nasljedovanje Isusa Krista, a ne ispunjavanje normi i propisa. No, naša ranjena čovječnost nije sposobna živjeti bez smjernica. Današnja liturgijska čitanja, i to u formi zapovijedi, pred nas stavljaju tekstove o važnosti ljubavi prema Bogu i stavljanju njega na prvo mjesto u vlastitom životu. Stari zavjet propisuje obvezu ljubavi prema Bogu, Isus istu obvezu ponavlja. Našem vremenu preplavljenom patetikom i iskrivljenim poimanjima ljubavi na prvu se može činiti odbojnim govor o obvezi ljubavi. No, ljubav je odluka, svjesni izbor i život prema tom izboru. Stoga smo danas pozvani promisliti o mjestu koje Bog ima u našem životu. Zapovijedi ljubavi imaju točan slijed: ljubi Gospodina, ljubi bližnjega kao sebe. Bez prvog, nema drugog. Je li nam doista Bog na prvom mjestu? Ili je samo servis, kojemu se obraćamo po potrebi? Ili je pak ukras našem ugodnom, samoživom životu u svakodnevici? O odgovoru na to pitanje zapravo ovisi i naša sadašnjost i naša budućnost. Na tragu Isusovih riječi iz današnjeg evanđelja, koliko smo mi daleko od kraljevstva Božjega?

Gabrijela Miličević Mikić