Blagoslov djece pred polazak u školu – Novi Travnik

Župa Presveto Trojstvo u Novom Travniku,  10. rujna slavila je Svetu misu i zazvala Duha Svetoga za blagoslovljen početak školske godine.

Darovi Duha Svetoga  neka budu dio nas i naših  koraka da svi učenici  i djelatnici škole rastu po uzoru na našeg Spasitelja Isusa Krista u dobi, mudrosti i milosti.

Blažene Drinske mucenice zagovarajte nas.
Isuse, spasi nas. 
s. Antonija Lučić, vjeroučiteljica